The river of no return

Standard

ศรินดา วงศ์โกศลสุข (เขียน)

Just like the   river of   no return
ที่เธอเมิน เหินห่างไกล ไปจากฉัน
พอสักพัก กลับขอให้ อภัยกัน
ขอโทษนะ ตอนนั้นมัน ตาบอดไป

บอกไว้นะ จะไม่มี ทางเหมือนเก่า
เธอก็รู้ ว่าเราเข้า กันไม่ได้
เพราะฉะนั้น จะรั้งฉัน ไว้ทำไม
ตอนนี้ฉัน มีรักใหม่ แล้วล่ะเธอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s